پروفایل فابو
590
11,139
فابو
تاریخچه نام تیم:
نام تغییری نکرده است

گروه 1

6
530
127
x128

3-4-3
27 خرداد 1394
البرز
64059001/8/2801/9/14
A FABO (100,000 نفری)
187,477
13
15
5
13
19
فصل جاری: رتبه 5 لیگ دسته 2
تمام فصل‌ها
آمار بازی های اخیر: 594 برد 36 تساوی 156 باخت
نوعنتیجه بازیآب و هوازمان
14 آذر 1401 (03:54)
13 آذر 1401 (17:42)
13 آذر 1401 (16:46)
13 آذر 1401 (15:52)
13 آذر 1401 (05:12)
12 آذر 1401 (15:37)
12 آذر 1401 (11:52)
GK3 نفر
DF8 نفر
MD8 نفر
ST7 نفر
دانیل نومن
22
2,500