جزئیات بازی
  • استادیوم علیرضاخان (100,000 نفری)
  • 9 مهر 1401 (03:44)

خوبیار منافی '6 ، آریافر درستی '75

فیلیپو فیوره '37 ، لوکاس دالکه '46

خوبیار منافی

  • استادیوم
  • گزارش بازی
  • آمار بازی
  • بازیکنان
  • ترکیب

وارد سایت شوید


وارد سایت شوید

نام بازیکن
---------

وارد سایت شوید


نام بازیکن
---------

وارد سایت شوید

نتیجه 2 2

موقعیت گل 15 13

تعداد خطاها 31 29

مصدوم 0 0

تعویض‌ها 0 0

کارت زرد 1 2

کارت قرمز 1 0

موقعیت‌های خطرناک روی دروازه تیم دراگـون

6'26'30'35'38'39'39'40'57'58'66'71'73'75'78'

موقعیت‌های خطرناک روی دروازه تیم هخامنش پرسپولیس

10'10'12'29'37'40'46'50'52'60'60'65'66'
70,000 نفر
30,000 نفر