پروفایل بارسلون مجی
بارسلون مجی
تاریخچه نام تیم:
نام تغییری نکرده است
---
G بارسلون مجی (3,000 نفری)
4,436
563
خوب
4-3-3
7 بهمن 1392
یزد
1
1
1
در حال حاضر در هیچ لیگی شرکت نداردتمام فصل‌ها
18467192/11/1593/1/15
GK2 نفر
DF9 نفر
MD9 نفر
ST5 نفر
پیران کرمانی
22
304
آمار کل بازی‌ها: 68 برد 12 تساوی 33 باخت
نوعنتیجه بازیاستادیومآب و هوازمان
بارسلون مجی
28 فروردين 1393 (07:41)
.گالاتاسارای.
27 فروردين 1393 (02:14)
نوریاو
26 فروردين 1393 (01:49)
بارسلون مجی
25 فروردين 1393 (04:30)
جهنم
24 فروردين 1393 (04:31)
بارسلون مجی
23 فروردين 1393 (02:34)