پروفایل ام آر 90
ام آر 90
تاریخچه نام تیم:
نام تغییری نکرده است
---
G مستر 90 (1,000 نفری)
3,528
489
خوب
4-3-3
14 دی 1392
خوزستان
2
1
2
در حال حاضر در هیچ لیگی شرکت نداردتمام فصل‌ها
11963193/2/293/2/29
GK2 نفر
DF8 نفر
MD9 نفر
ST7 نفر
آرتین خرم
28
294
69,598
x0

آمار کل بازی‌ها: 99 برد 34 تساوی 92 باخت
نوعنتیجه بازیاستادیومآب و هوازمان
ملک ری 3
8 خرداد 1393 (02:10)
مستر 90
7 خرداد 1393 (07:17)
قهستان آبی
6 خرداد 1393 (06:13)
مستر 90
5 خرداد 1393 (03:27)
مستر 90
4 خرداد 1393 (06:57)
باقری
3 خرداد 1393 (05:35)